Urbár Vyšná Šuňava

Pozemkové Spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava

Pod vodojemom 1038
Šuňava 05939

IČO: 42341345
DIČ: 2023984336


0910 210 321
predseda

0917 650 861
podpredseda

0911 587 597
Lesný hospodár


Úradné hodiny pre verejnosť.

Utorok: 7,00 hod - 9,00 hod

Štvrtok 7,00 hod - 9,00 hod
14,00 hod - 16,00 hod

urbarvysnasunava@gmail.com

Úvodná stránka

Valné zhromaždenie 2024

04.03.2024 18:00
Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Vyšná Šuňava Vás pozýva na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 14.4.2024 v sále Kultúrneho domu v Šuňave o 16:00 hod.
Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia s konaním volieb  Vážené podielníčky, podielníci dňa 21.4.2023 sa bude konať Valné Zhromaždenie Pozemkového Spoločenstva Urbár Vyšná Šuňava v sále Kultúrneho domu v čase 15:00. Predmetom VZ budú aj voľby do výboru a do dozornej rady Pozemkového...
V roku 2015 sme si podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR (8/8.3/ Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobenými požiarmi, a prírodnými katastrofickými udalosťami, a 8/3.3/ Zlepšenie zdavotného stavu lesov)   25.08.2016 nám bola žiadosť o NFP schválená vo...
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka -8.3.3.docx (32,9 kB)
Vážení podielníci vzhľadom k tomu, že niektorí spolupodielníci chcú predať svoje podiely a podľa zákona 97/2013 Z.z. môžu odkupovať podiely v prvom rade spolupodielníci, tak títo ponúkajú na predaj svoje podiely. Informácie ohľadom odkúpu-predaja podielov sa informujte u predsedníctva Pozemkového...
Výbor pozemkového spoločenstva sa rozhodol ešte v roku 2013 pre pokus o čerpanie nanávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR z programovacieho obdobia 2007-2013. Preto sme reagovali na vyhlásenú výzvu 3.,  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...
1 | 2 >>

Informácia o otváraní ponúk.

Informácia o otváraní ponúk časť OSTATNE - Ozdravné opatrenia PS Vysna Sunava.pdf (44662)
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Informácia 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Pozemkové spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava IČO: 42341345 Pod vodojemom 1038 , 059 39 Šuňava Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Anton...

Fotogaléria: Realizácia projektov z Eurofondov