Úvodná stránka

Valné zhromaždenie 2024

04.03.2024 18:00
Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Vyšná Šuňava Vás pozýva na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 14.4.2024 v sále Kultúrneho domu v Šuňave o 16:00 hod.

Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia s konaním volieb

01.03.2023 18:27
Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia s konaním volieb  Vážené podielníčky, podielníci dňa 21.4.2023 sa bude konať Valné Zhromaždenie Pozemkového Spoločenstva Urbár Vyšná Šuňava v sále Kultúrneho domu v čase 15:00. Predmetom VZ budú aj voľby do výboru a do dozornej rady Pozemkového...

Pozvánka na Valné Zhromaždenie

18.04.2019 19:02

Pozvánka na Valné zhromaždenie

17.03.2017 15:54

Europrojekt 8.3.3. - Zlepšenie zdravotného stavu lesa

03.10.2016 13:53
V roku 2015 sme si podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR (8/8.3/ Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobenými požiarmi, a prírodnými katastrofickými udalosťami, a 8/3.3/ Zlepšenie zdavotného stavu lesov)   25.08.2016 nám bola žiadosť o NFP schválená vo...

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

02.10.2016 15:48
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka -8.3.3.docx (32,9 kB)

Pozvánka na Valné Zhromaždenie

13.04.2016 13:58

Informácie pre podielníkov

12.04.2016 14:02
Vážení podielníci vzhľadom k tomu, že niektorí spolupodielníci chcú predať svoje podiely a podľa zákona 97/2013 Z.z. môžu odkupovať podiely v prvom rade spolupodielníci, tak títo ponúkajú na predaj svoje podiely. Informácie ohľadom odkúpu-predaja podielov sa informujte u predsedníctva Pozemkového...

Informácia o čerpaní eurofondov

29.02.2016 12:43
Výbor pozemkového spoločenstva sa rozhodol ešte v roku 2013 pre pokus o čerpanie nanávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR z programovacieho obdobia 2007-2013. Preto sme reagovali na vyhlásenú výzvu 3.,  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

Valné zhromaždenie sa uskutoční 26. 04. 2015

25.03.2015 15:18
1 | 2 >>

Informácia o otváraní ponúk.

Obnova lesného potenciálu lesného hospodárstva

15.01.2014 18:29
Informácia o otváraní ponúk časť OSTATNE - Ozdravné opatrenia PS Vysna Sunava.pdf (44662)

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

15.01.2014 18:19
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Informácia 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Pozemkové spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava IČO: 42341345 Pod vodojemom 1038 , 059 39 Šuňava Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Anton...

Fotogaléria: Realizácia projektov z Eurofondov