Urbár Vyšná Šuňava

Pozemkové Spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava

Pod vodojemom 1038
Šuňava 05939

IČO: 42341345
DIČ: 2023984336


0910 210 321
predseda

0917 650 861
podpredseda

0911 587 597
Lesný hospodár


Úradné hodiny pre verejnosť.

Utorok: 7,00 hod - 9,00 hod

Štvrtok 7,00 hod - 9,00 hod
14,00 hod - 16,00 hod

urbarvysnasunava@gmail.com

Europrojekt 8.3.3. - Zlepšenie zdravotného stavu lesa

03.10.2016 13:53

V roku 2015 sme si podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR (8/8.3/ Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobenými požiarmi, a prírodnými katastrofickými udalosťami, a 8/3.3/ Zlepšenie zdavotného stavu lesov)

 

25.08.2016 nám bola žiadosť o NFP schválená vo výške 99 881,13€ .

                  -          Letecná aplikácia hnojiva ROKOHUMIN,

                  -          Kopanie lesných chodníkov, 

                  -          posilňovania  ekologickej stability lesov a zlepšovania jeho verejnoprospešných funkcií,

-          znižovania rizika pôdnej erózie,

-          zvyšovania absorpčného potenciálu pôdy v lesoch a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov,

-          zvyšovania ochrany pred požiarmi.

 

formular-ziadosti-o-platbu-zop Vysna Sunava (3).pdf (1,1 MB)

monitorovacia-sprava-projektu-pre-podopatrenie-8-3 Vysna Sunava.pdf (1,3 MB)

oznamenie-menej-vyznamnej-zmeny-projektu (3).doc (61 kB)

Podnik v tazkostiach.xlsx (71,6 kB)

priloha-c-1-k-zop-zoznam-deklarovanych-vydavkov Vys Sunava.pdf (181,1 kB)

priloha-c-2-k-zop-prehlad-faktur-a-ich-uhrad Vys Sunava (2).xlsx (12,9 kB)

priloha-c-3-k-zop-prehlad-projektov-eu-a-nz_Vys. Sunava (1) (4).xlsx (12 kB)

priloha-c-4-k-zop-zoznam-povinnych-priloh-k-zop-refundacia-a-zuctovanie-zalohovej-platby Vysna Sunava (2).docx (181 kB)

Projekt 8.3.3..doc (1,3 MB)