Urbár Vyšná Šuňava

Pozemkové Spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava

Pod vodojemom 1038
Šuňava 05939

IČO: 42341345
DIČ: 2023984336


0910 210 321
predseda

0917 650 861
podpredseda

0911 587 597
Lesný hospodár


Úradné hodiny pre verejnosť.

Utorok: 7,00 hod - 9,00 hod

Štvrtok 7,00 hod - 9,00 hod
14,00 hod - 16,00 hod

urbarvysnasunava@gmail.com

Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia s konaním volieb

01.03.2023 18:27

Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia s konaním volieb 

Vážené podielníčky, podielníci
dňa 21.4.2023 sa bude konať Valné Zhromaždenie Pozemkového Spoločenstva Urbár Vyšná Šuňava v sále Kultúrneho domu v čase 15:00.

Predmetom VZ budú aj voľby do výboru a do dozornej rady Pozemkového Spoločenstva. 

Žiadame preto podieľníkov, ktorí by mali záujem kandidovať do orgánov Pozemkového Spoločenstva, aby tak urobili najneskôr do 15.3.2023 písomnou formou poštou, alebo osobne v kancelárii Pozemkového Spoločenstva.

S pozdravom

Výbor Pozemkového Spoločenstva