Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia s konaním volieb

01.03.2023 18:27

Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia s konaním volieb 

Vážené podielníčky, podielníci
dňa 21.4.2023 sa bude konať Valné Zhromaždenie Pozemkového Spoločenstva Urbár Vyšná Šuňava v sále Kultúrneho domu v čase 15:00.

Predmetom VZ budú aj voľby do výboru a do dozornej rady Pozemkového Spoločenstva. 

Žiadame preto podieľníkov, ktorí by mali záujem kandidovať do orgánov Pozemkového Spoločenstva, aby tak urobili najneskôr do 15.3.2023 písomnou formou poštou, alebo osobne v kancelárii Pozemkového Spoločenstva.

S pozdravom

Výbor Pozemkového Spoločenstva