Na stiahnutie

Aktuálne Stanovy Pozemkového Spoločenstva

Stanovy final.doc (156 kB)

Aktuálna Zmluva o Pozemkovom Spoločenstve
Zmluva final.docx (34,3 kB)