Urbár Vyšná Šuňava

Pozemkové Spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava

Pod vodojemom 1038
Šuňava 05939

IČO: 42341345
DIČ: 2023984336


0910 210 321
predseda

0917 650 861
podpredseda

0911 587 597
Lesný hospodár


Úradné hodiny pre verejnosť.

Utorok: 7,00 hod - 9,00 hod

Štvrtok 7,00 hod - 9,00 hod
14,00 hod - 16,00 hod

urbarvysnasunava@gmail.com

Informácie pre podielníkov

12.04.2016 14:02

Vážení podielníci


vzhľadom k tomu, že niektorí spolupodielníci chcú predať svoje podiely a podľa zákona 97/2013 Z.z. môžu odkupovať podiely v prvom rade spolupodielníci, tak títo ponúkajú na predaj svoje podiely. Informácie ohľadom odkúpu-predaja podielov sa informujte u predsedníctva Pozemkového Spoločenstva, prípadne na Valnom Zhromaždení, ktoré sa bude konať 14.05.2016. 

 

Predsedníctvo PS