Informácie pre podielníkov

12.04.2016 14:02

Vážení podielníci


vzhľadom k tomu, že niektorí spolupodielníci chcú predať svoje podiely a podľa zákona 97/2013 Z.z. môžu odkupovať podiely v prvom rade spolupodielníci, tak títo ponúkajú na predaj svoje podiely. Informácie ohľadom odkúpu-predaja podielov sa informujte u predsedníctva Pozemkového Spoločenstva, prípadne na Valnom Zhromaždení, ktoré sa bude konať 14.05.2016. 

 

Predsedníctvo PS