Ponuka na odkúpenie podielu

09.06.2013 17:32

Niektorí podielníci ponúkajú svoj podiel na predaj. Prípadní záujemcovia o kúpu podielu v Urbariáte nech sa ohlásia telefonicky, mailom, alebo osobne v čase hodín určených pre verejnosť.